home
   Thứ hai, 22/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

VĂN BẢN GD&ĐT >> Văn bản Sở GDHN

Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc

Cập nhật lúc 15h41, ngày 29/03/2007


      ỦY BAN NHÂN DÂN                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                    --------------------------

                      Số:511 /HD-SGD&ĐT                                                          Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm2007

 

HƯỚNG DẪN

Về cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc

 

 Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BDG&ĐT-BNV ngày 23/7/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-UB ngày 01/3/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội;

Căn cứ “Quy định tạm thời về cấp giấy phép hoạt động và quản lý hoạt động các tổ chức dịch vụ tư vấn du học tự túc trên địa bàn Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 234/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND Thành phố Hà Nội,

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc (TVDHTT) trên địa bàn Hà Nội như sau:

1.Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động

Hồ sơ gồm có:

1. Công văn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDHTT. (Mẫu số 1).

2. Quyết định thành lập tổ chức dịch vụ TVDHTT của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).

3. Điều lệ hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDHTT.

4. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức dịch vụ TVDHTT của cơ quan có thẩm quyền.

5. Danh sách cán bộ, nhân viên của tổ chức dịch vụ TVDHTT. (Mẫu số 2).

6. Nội dung hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDHTT (Mục tiêu, hình thức, các nội dung liên quan) (Mẫu số 3).

7. Các thoả thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của cơ sở đào tạo nước ngoài (có công chứng hợp pháp).

2.Thủ tục giải quyết

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ TVDHTT tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số 23 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiến hành thẩm định hồ sơ.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDHTT.

4. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức đã nộp hồ sơ sẽ được thẩm định và cấp giấy phép hoạt động nếu có đủ các điều kiện.

3. Thanh tra, kiểm tra

Theo Mục 1, Điều 8 của “Quy định tạm thời về cấp giấy phép hoạt động và quản lý hoạt động các tổ chức dịch vụ tư vấn du học tự túc trên địa bàn Hà Nội”, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phối hợp với Công an Thành phố theo dõi và kiểm tra định kỳ các hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDHTT. Trường hợp đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ báo cáo UBND Thành phố tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDHTT.

Nếu tổ chức dịch vụ TVDHTT có các hoạt động bất hợp pháp, tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Các tổ chức có nhu cầu được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ TVDHTT cần thực hiện theo hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc xin liên hệ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để giải quyết.

                                                          KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND Thành phố HN (để báo cáo)

- Giám đốc (để báo cáo)

- Sở Nội vụ

- Sở KH&ĐT (để phối hợp)

- Công an Thành phố

- UBND quận, huyện

- Phòng GDCN Sở GD&ĐT                                                                                               Phạm Văn Đại

- Phòng Giáo dục Quận, Huyện(để thực hiện)

- Lưu VP, GDCN.

         In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định tạm thời các tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục Trường phổ thông Thành phố Hà Nội(26/09/2005)
Thủ tục tuyển sinh vào lớp 10 (2005-2006) ngoài Công lập.(25/07/2005)
Công văn chỉ đạo thực hiện thu và sử dụng các khoản thu học phí, các khoản thu khác trong trường học năm học 2006-2007(24/08/2006)
Hướng dẫn Thực hiện kế hoạch số 79/KH-UB của UBND Thành phố Hà Nội(22/03/2006)
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"(18/09/2006)
Công văn về việc thực hiện công tác thu chi đầu năm học 2006-2007(18/09/2006)
Kế hoạch thực hiện Nhiệm vụ năm học 2006-2007 và hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”(18/09/2006)
QUY ĐỊNH về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học phổ thông(15/09/2005)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007 cấp Tiểu học Hà Nội(15/09/2006)
QUY ĐỊNH về việc cấp bản sao. đính chính các loại bằng tôt nghiệp THPT, THCS, THPT hệ Bổ túc, THCS hệ Bổ túc và các loại giấy chứng nhận(14/09/2005)