home
   Thứ năm, 18/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

PHÒNG BAN SỞ >> Văn phòng >> Công văn chỉ đạo

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức các đơn vị, trường học ngành Giáo dục và Đào tạo

Cập nhật lúc 10h06, ngày 01/10/2008


UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________________________

Số: 731 / HD - SGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2008

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Hội nghị Cán bộ – Viên chức

các đơn vị, trường học Ngành GD&ĐT Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ - CP ngày 08/01/1998 của Chính phủ về qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ – công chức trong cơ quan;

Căn cứ Hướng dẫn số 6995/ UBND-LĐLĐ ngày 10/12/2007 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2008.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học như sau:

I. NỘI DUNG HỘI NGHỊ :

Nội dung của Hội nghị cán bộ viên chức được thực hiện theo Điều 11, Điều 17 của quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan ban hành kèm theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động VN và Bộ Nội vụ gồm các nội dung chính như sau:

1. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành; Thông qua việc kiểm điểm đánh giá Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức năm học trước, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ (Theo quy chế Dân chủ trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành).

2. Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới (nêu rõ các chỉ tiêu, yêu cầu, giảI pháp thực hiện; trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, từng tổ, nhóm chuyên môn, từng cá nhân trong nhà trường).

3. Lờy ý kiến đóng góp về dự thảo mới hoặc bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị.

4. Các ý kiến tham luận, thảo luận đóng góp ý kiến của cá nhân, các tổ chuyên môn với Hội nghị.

5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp; giảI đáp thắc mắc, kiến nghị của CBGV-CNV.

6. Thông qua nội quy, quy chế của cơ quan (ví dụ: quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về thi đua khen thưởng ...)

7. Báo cáo tổng kết hoạt động Ban thanh tra nhân dân.

8. Bỗu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (nếu có)

9. Phát động phong trào thi đua và thông qua kế hoạch phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

10. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Viên chức.

Lưu ý : Các ý kiến thảo luận cần tập trung về các vấn đề sau :

+ Chủ trương, giảI pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các văn bản quy định của ngành, nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành liên quan đến công việc của đơn vị.

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

+ Tổ chức phong trào thi đua

+ Các biện pháp cảI tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí

+ Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức

+ Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

+ Nội quy, quy chế cơ quan

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu :

- Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trường học có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp chịu trách nhiệm trong việc tổ chức, nội dung và chương trình của hội nghị cán bộ viên chức theo yêu cầu.

- Việc tổ chức hội nghị cán bộ viên chức được tiến hành phảI đảm bảo nội dung đã quy định, phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, giáo viên, nhân viên , thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương trong nhà trường, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học của ngành, của đơn vị.

- Trước khi tổ chức Hội nghị, các văn bản của Hội nghị cần sớm công khai, lấy ý kiến thảo luận từ các bộ phận, tổ chuyên môn. Các tham luận, ý kiến phát biểu phảI mang tính xây dựng, tập trung bàn thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, đảm bảo tiến trình, kế hoạch tổ chức hội nghị.

2. Thời gian tổ chức:

- Đối với các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn: Hoàn thành tổ chức Hội nghị CB – VC theo năm học trước ngày 30 tháng10 hàng năm. Riêng các trường Trung cấp chuyên nghiệp: Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị CB –VC trước ngày 15/11 hàng năm.

- Đối với các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thành phố trực thuộc: Lãnh đạo các Phòng GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch Công đoàn Giáo dục cùng cấp xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tham dự Hội nghị Cán bộ, viên chức của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn theo đúng thời gian quy định.

- Sau Hội nghị cán bộ Viên chức, đề nghị các đơn vị gửi đăng ký danh hiệu thi đua năm học của Tập thể và cá nhân về Văn Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để tổng hợp đăng ký danh hiệu thi đua của năm học.

Chú ý: Các đơn vị trực thuộc, các phòng GD&ĐT quận, huyện, thành phố trực thuộc khi tổ chức Hội nghị Cán bộ – Viên chức cần gửi giấy mời về Sở và Công đoàn Giáo dục Hà Nội để bố trí cán bộ địa bàn về dự.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các cấp chính quyền và công đoàn trong toàn Ngành thực hiện nghiêm túc hướng dẫn trên.

NơI nhận:

- BGĐ Sở (để b/c)

- Công đoàn giáo dục Hà Nội

- Các phòng, ban Sở

- Các phòng giáo dục Q, H, TP trực thuộc

- Các đơn vị trực thuộc Sở

- Lưu VT,VP, CĐ ngành GD HN

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

                         Nguyễn Hiệp Thống

 In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
CHỈ THỊ của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2008 - 2009(15/08/2008)
Công văn khẩn phòng chống cơn bão số 4(08/08/2008)
Công văn khẩn phòng chống cơn bão số 4(08/08/2008)
Tổng hợp danh sách mời lãnh đạo cấp trên về dự Khai giảng năm học mới(01/08/2008)
Công văn KHẨN về đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5(29/04/2008)
Tổng vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị trường học(23/04/2008)
Công văn số 1173/SGD&ĐT- VP ngày 08 tháng 4 năm 2008 về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nhà trường(17/04/2008)
Tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức(14/03/2008)
CV số 638 v/v vận động ủng hộ xây dựng nhà công vụ và giúp nông dân khắc phục hậu quả đợt rét đậm(28/02/2008)
Công văn số 522SGD&ĐT- VP về ổn định các hoạt động dạy và học sau nghỉ Tết(13/02/2008)