home
   Thứ hai, 22/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

PHÒNG BAN SỞ >> Phòng GD Mầm non >> Công văn chỉ đạo

Hướng dẫn xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của cấp học mầm non Hà Nội

Cập nhật lúc 14h49, ngày 06/11/2008


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Số: 1344/SGD&ĐT - GDMN Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008

V/v Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua

"Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"Kính gửi: Phòng Giáo dục & Đào tạo các quận, huyện, thành phố Hà Đông, Sơn Tây

Các trường mầm non trực thuộc Sở

Thực hiện công văn số 9761/BGD&ĐT- GDMN ngày 20/10/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" cấp học Mầm non; Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" trong các trường mầm non như sau:

1. Mục đích:

1.1. Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện phù hợp với đặc điểm hoạt động và tâm sinh lý trẻ mầm non.

1.2. Nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ, phát huy tính tích cực của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non.

1.3. Tuyên truyền với cộng đồng xã hội về ý nghĩa, vai trò của GDMN đối với phát triển nhân cách trẻ em.

2. Yêu cầu:

2.1. Tập trung giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

2.2. Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của trẻ vào các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt…

2.3. Phát huy sự chủ động, sáng tạo của giáo viên trong việc tìm tòi, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

2.4. Huy động sự tham gia của các bậc phụ huynh, các tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ khai thác học liệu, phương tiện giáo dục văn hoá truyền thống của địa phương.

3. Nội dung:

a) Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện:

- Trường, lớp an toàn, sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng, đủ đồ dùng đồ chơi phù hợp với lứa tuổi.

- Có cây xanh bóng mát, cây cảnh được chăm sóc thường xuyên.

- Có đủ nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu của trường, có bếp ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Có đủ nhà vệ sinh cho trẻ, an toàn, sạch sẽ, các thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ.

- Giáo dục trẻ nề nếp, ý thức lao động tự phục vụ và giữ gìn vệ sinh môi trường.

b) Nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ

- Trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần.

- Giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc tìm tòi, đổi mới, vận dụng phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

- Sáng tạo trong việc xây dựng môi trường giáo dục nhằm tạo hứng thú cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt…

- Sưu tầm tuyển chọn, sáng tác và sử dụng các bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào các hoạt động giáo dục trẻ.

- Tạo cơ hội, khuyến khích trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, tìm tòi, khám phá…

- Giáo dục trẻ các hành vi văn minh, lễ phép trong giao tiếp ứng xử.

c) Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên, cán bộ, nhân viên và phụ huynh trong nhà trường:

- Thể hiện tình yêu thưong, tinh thần trách nhiệm và công bằng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đoàn kết, tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thể hiện thái độ, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự, làm gương cho trẻ noi theo.

- Gần gũi, tôn trọng và hợp tác với cha mẹ trong chăm sóc - giáo dục trẻ.

4. Kế hoạch tổ chức thực hiện

4.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thành phố trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể thực hiện nội dung của phong trào thi đua theo năm học.

4.2. Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo chọn từ 1 - 2 trường để tập trung chỉ đạo điểm xây dựng thành đơn vị điển hình của phong trào thi đua.

- Đôn đốc, hướng dẫn để mỗi cơ sở GDMN căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp và thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong từng năm học; định kỳ kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua để điều chỉnh kế hoạch hành động cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.

- Làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương và công tác xã hội hoá giáo dục nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trong các trường mầm non.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và báo cáo về phòng GDMN theo báo cáo định kỳ sơ kết, tổng kết năm học.

- Trong năm học này, căn cứ hướng dẫn của Bộ, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí đánh giá trường mầm non thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực". Các phòng GD&ĐT gửi kế hoạch hành động, danh sách các trường mầm non sẽ chỉ đạo điểm thành đơn vị điển hình và các trường đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" năm học 2008 - 2009 của các quận, huyện và thành phố Hà Đông, Sơn Tây1 về phòng Giáo dục Mầm non trước ngày 15/11/2008.

TL GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

Đã ký

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, GDMN. Nguyễn Thị Lan HươngIn Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Hướng dẫn chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2009-2010, Cấp học mầm non Hà Nội(06/11/2008)
Hướng dẫn thực hiện Hội thi "Bé với an toàn giao thông và Bảo vệ môi trường" - Năm học 2008 -2009(27/10/2008)
Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia(25/07/2008)
Bộ GD& ĐT công bố quyết định ban hành điều lệ trường mầm non(14/04/2008)
Điều lệ thi đấu Hội khỏe măng non Thủ đô năm học 2007 -2008(14/01/2008)