home
   Thứ hai, 22/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC >> Văn bản chỉ đạo

KẾ HOẠCH Kiểm tra, thẩm định thư viện trường học Năm học 2008 - 2009

Cập nhật lúc 11h57, ngày 05/03/2009

Kế hoạch số 3275/KH-SGD&ĐT ngày 17/2/2009


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Hà Nội, ngày 17tháng 2 năm 2009

Số: 3275/ KH-SGD&ĐT

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, thẩm định thư viện trường học Năm học 2008 - 2009

 


Căn cứ quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về qui định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; Căn cứ chỉ thị số 41/2008/CT-BGD& ĐT ngày 13/8/2008 về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2008-2009; Căn cứ thông tư số 56/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin; Căn cứ công văn số 787/HD-SGD&ĐT ngày 30/9/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn về hoạt động thư viện trường học năm học 2008- 2009; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện các trường phổ thông năm học này như sau:

A- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định và cấp giấy chứng nhận danh hiệu thư viện trường học đạt Chuẩn, Tiên tiến, Xuất sắc theo hồ sơ đề nghị của các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở và các trường tiểu học, THCS trực thuộc các quận, huyện, thị xã.

- Tạo nền nếp xây dựng, tổ chức hoạt động có hiệu quả của hệ thống thư viện trong các trường phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

- Kết quả kiểm tra, thẩm định là cơ sở để tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống thư viện trường học Hà Nội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và đồng bộ, thực sự góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh.

B- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH:

1. Nội dung kiểm tra, thẩm định:

a- Các nội dung chính:

+ Sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa có trong thư viện;

+ Cơ sở vật chất của thư viện;

+ Nghiệp vụ công tác thư viện;

+ Tổ chức hoạt động của thư viện;

+ Quản lý thư viện.

b-Công việc kiểm tra cụ thể:

+ Kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách, về kế hoạch công tác và thực tế hoạt động về kinh phí phục vụ cho công tác thư viện từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra.

+ Kiểm tra cơ sở vật chất: Phòng đọc, kho sách, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ thư viện...(Bố trí hợp lý, mỹ thuật, tiện sử dụng);

+ Khảo sát học sinh và giáo viên về tổ chức hoạt động của thư viện;

2. Phương thức kiểm tra:

a. Phương án chung:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức 7 đoàn kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện trường học; khi cần thiết có thể điều động thành viên từ đoàn này sang hỗ trợ đoàn khác.

- Các đoàn tiến hành kiểm tra, thẩm định theo lịch (đính kèm), nếu cần thay đổi thời gian hoặc bổ sung thành viên, đ/c Trưởng đoàn thông báo ngay cho phòng KH-CNTT trước một tuần để kịp thời điều chỉnh và thông báo cho các đơn vị.

- Các đoàn kiểm tra, thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trực tiếp kiểm tra, thẩm định 100% các trường lần đầu tiên đăng ký danh hiệu thư viện đạt chuẩn và 100% các trường đề nghị đạt danh hiệu thư viện trường học cao hơn năm học trước.

- Đối với những đơn vị trường học trực thuộc Sở có đề nghị mức danh hiệu thư viện như năm học trước sẽ giao cho Ban giám hiệu tự kiểm tra, thẩm định, phòng KH-CNTT kiểm tra, thẩm định theo xác suất (tối thiểu 50%).

- Đối với những đơn vị trường học trực thuộc quận, huyện có đề nghị mức danh hiệu thư viện như năm học trước sẽ giao cho Phòng giáo dục quận, huyện kiểm tra, thẩm định. PhòngKH- CNTT sẽ kiểm tra, thẩm định xác suất (tối thiểu 50%).

b. Chuẩn bị của trường được kiểm tra:

- Báo cáo khái quát công tác thư viện của trường có ký đóng dấu của Đ/c Hiệu trưởng;

- Biên bản kiểm tra của trường (đối với trường trực thuộc Sở), biên ban kiểm tra của phòng GD&ĐT (đối với trường trực thuộc quận huyện);

- Có đủ các loại sổ sách của thư viện;

- Trong buổi kiểm tra thư viện trường vẫn tổ chức hoạt động bình thường;

- Ghi chú: Đoàn kiểm tra sẽ dựa trên biên bản tự kiểm tra của cơ sở kết hợp với kiểm tra khảo sát toàn diện hoạt động thực tế của thư viện để đề nghị công nhận danh hiệu.

c. Trình tự làm việc của đoàn kiểm tra tại trường:

- Tại thư viện trường:

+ Kiểm tra khảo sát trực tiếp tại thư viện: theo mục b phần nội dung kiểm tra (45 phút);

+ Hội ý riêng để thống nhất đánh giá sau kiểm tra (20 phút).

- Tại phòng họp của trường:

+ Nghe báo cáo khái quát công tác thư viện của đồng chí đại diện ban giám hiệu (theo mẫu M1), mời đại diện phòng GD-ĐT, ban giám hiệu, đại diện tổ công tác thư viện và cán bộ phụ trách thư viện, kế toán của nhà trường cùng dự;

+ Tư vấn và thông báo kết quả kiểm tra.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

I- Danh sách các đoàn kiểm tra thẩm định:(Xem phụ lục đính kèm)

II- Thời gian kiểm tra:

- Từ 1/02/2009 đến hết 30/5/2009 vào các ngày làm việc hàng tuần .

- Lịch kiểm tra các đơn vị theo địa bàn (Có lịch chi tiết đính kèm).

- Tổng kết công tác kiểm tra từ 30/5 đến 05/6/2009.

III- Phân công thực hiện:

1- Văn phòng:

Chuẩn bị một số điều kiện phục vụ cho các đoàn kiểm tra, thẩm định: Xe ôtô, văn bản...

2- Phòng KH-CNTT:

Chủ trì, phối hợp với các phòng ban và các đơn vị liên quan lập kế hoạch thực hiện theo sự điều hành của Ban kiểm tra, thẩm định thư viện đạt chuẩn của Sở, là phòng thường trực công tác kiểm tra, thẩm định thư viện trường học. Tổng hợp, thống kê kết quả từ các đoàn, thông qua kết quả trước Ban kiểm tra, thẩm định thư viện trường học Sở GD-ĐT Hà Nội vào tuần 2 tháng 6 năm 2009.

3- Phòng Kế hoạch- Tài chính:

Chịu trách nhiệm cấp phát kinh phí đầy đủ, đúng qui định, kịp thời cho công tác kiểm tra, thẩm định thư viện trường học Hà Nội, Cử cán bộ và chuyên viên tham gia các đoàn kiểm tra, thẩm định thư viên theo đúng lịch của ban kiểm tra, thẩm định của Sở..

4- Các phòng GD Chuyên nghiệp, phòng GD Trung học,phòng GD Tiểu học:

Phối hợp với phòng KH-CNTT đôn đốc các đơn vị do phòng quản lý chỉ đạo về chuyên môn thực hiện tốt công tác thư viện trường học. Cử cán bộ và chuyên viên tham gia các đoàn kiểm tra, thẩm định thư viên theo đúng lịch của ban kiểm tra, thẩm định của Sở.

5- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/thị xã:

Lập kế hoạch chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thẩm định các đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Sở; phân công cán bộ chuyên viên trực tiếp phụ trách kiểm tra, thẩm định thư viện trường học.

6- Các đơn vị trường phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở được kiểm tra, thẩm định thư viện:

Có đầy đủ các loại hồ sơ, báo cáo... theo kế hoạch kiểm tra, thẩm định thư viện trường học của Sở, chủ động trong công tác tự kiểm tra và đón đoàn kiểm tra thư viện của Sở.

7- Các đoàn kiểm tra, thẩm định của Sở GD-ĐT:

- Thực hiện đúng, đầy đủ các bước theo kế hoạch kiểm tra, thẩm định thư viện trường học của Ban chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội;

- Đánh giá kết quả kiểm tra theo nguyên tắc công khai, công bằng, động viên những đơn vị thực sự khó khăn; tư vấn cho nhà trường về công tác xây dựng thư viện đạt Chuẩn và trên Chuẩn;

- Hoàn thành văn bản tổng hợp kết quả kiểm tra của đoàn chính xác, nộp về phòng KH-CNTT đúng hạn.

* Tổ chức kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện trường học là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thư viện trường học trong giai đoạn hiện nay. Danh hiệu thư viện trường học là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động thư viện, là một tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm đối với các đơn vị và cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở, các phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu các đơn vị trường học chủ động thực hiện kế hoạch này để hoàn thành tốt công tác kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện trường học trong năm học 2008- 2009.

 

KT. GIÁMĐỐC

Nơi nhận:PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban giám đốc;( Đã ký)

- Ban chỉ đạo KT, TĐ TV;

- Các phòng ban thuộc Sở;

- Các phòng GD&ĐT;

- Các đơn vị đề nghị thẩm định;

- Lưu VT, KH- CNTT .

Phạm Thị Hồng Nga


PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐOÀN

KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH DANH HIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Năm học 2008-2009

1- Danh sách Đoàn 1:

1. Đ/c Bùi Tiến Dũng - Trưởng phòng KH- CNTT - Trưởng đoàn.

2. Đ/c Lê Quang Giao - CV phòng GD Tiểu học.

3. Đ/c Đàm Thu Hà - CV phòng KH- TC - Thư ký

4. Đ/c Nguyễn Thị Hương - CB Thư viện THCS Phú Lương (Đã đạt giải QG).

2- Danh sách Đoàn 2:

1. Đ/c Phạm Xuân Tiến - Trưởng phòng GD Tiểu học - Trưởng đoàn.

2. Đ/c Nguyễn Hữu Chiểu - CV phòng GD Trung học

3. Đ/c Lương Thị Thanh Huyền- CV phòng Thanh tra Sở - Thư ký

4. Đ/c Đỗ Văn Tiến- PGD Gia Lâm.

3- Danh sách Đoàn 3:

1. Đ/c Nguyễn Tiến Trường - Phó trưởng phòng KH- CNTT Sở - Trưởng đoàn.

2. Phạm Ngọc Trâm- CV Phòng GD trung học - Thư ký

3. Đ/c Nguyễn Bá Bắc- CV Phòng GD Tiểu học

4. Đ/c Chu Lý- PGD Đống Đa.

4- Danh sách Đoàn 4:

1. Đ/c Nguyễn Trí Dũng - Phó trưởng phòng GD Tiểu học - Trưởng đoàn.

2. Đ/cNguyễn Thị Mai Hoa - CV phòng KH- CNTT - Thư ký.

3. Đ/c Bùi Đình Quang - CV phòng GD. Trung học.

4. Đ/cĐ/c Chu Thị Kim Phượng- CB Thư viện THCS Ngô Sĩ Liên

5- Danh sách Đoàn 5:

1. Đ/c Đoàn Phan Kim - Phó trưởng phòng KH - CNTT - Trưởng đoàn.

2. Đ/cPhạm Văn Hà - CV Phòng GD Trung học –Thư ký

3. Đ/c Mai Nhị Hà- CV phòng GD Tiểu học

4. Đ/c Nguyễn Thị Hường- CB thư viện THPT Phan Huy Chú

6- Danh sách Đoàn 6:

1. Đ/c Dương Viết Thịnh - Phó trưởng phòng GD. Trung học - Trưởng đoàn.

2. Lê Văn Thắng - CV phòng GD Tiểu học - Thư ký

3. Đ/c Chu Mạnh Quang- PhòngKH-TC

4. Đ/c Thẩm Thị Miền - PGD Long Biên.

7- Danh sách Đoàn 7:

1. Đ/c Phạm Khắc Lợi - Phó trưởng phòng GD. Trung học - Trưởng đoàn.

2. Đ/c Đinh Kim Vân - Phó giám đốc Công ty sách và Xây dựng trường học Hà Nội.

3. Đ/c Đ/c Vũ Việt Cường - CV phòng KH- CNTT.

4. Đ/c Trần Thị Kim Toàn - CB Thư viện BC Nguyễn Tất ThànhThư ký

8- Danh sách Đoàn 8:

1. Đ/c Hoàng Hữu Niềm - Trưởng phòng GD Chuyên nghiệp – Trưởng đoàn

2. Đ/c Trần Văn Thắng - Chuyên viên phòng GD Chuyên nghiệp-Thư ký

3. Đ/c Quách Phương Mai- CBTV THPT Phạm Hồng Thái

4. Đại diện Phòng Khoa học-CNTT

(Ngoài danh sách trên, Ban chỉ đạo sẽ thành lập thêm các đoàn kiểm tra khác gồm các thành viên trên để đảm bảo kiểm tra được 60% tổng số các thư viện đạt danh hiệu trong năm học 2008-2009)

 

Tải về


In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Hướng dẫn tổ chức Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi năm học 2008-2009(06/01/2009)
Thông báo: lịch học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện dành cho nhân viên thư viên khối THCS thuộc địa bàn Hà Tây (Cũ)(01/12/2008)
MẪU: BIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIÊN(24/11/2008)
PHÁP LỆNH SỐ 31/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ THƯ VIỆN(29/10/2008)
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2008- 2009(07/10/2008)
Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông(25/09/2008)
Qui định tổ chức hoạt động thư viện trường trung cấp chuyên nghiệp Hà Nội(25/09/2008)
QUI ĐỊNH TẠM THỜI TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI(25/09/2008)
CV 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông(21/04/2008)
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông(18/04/2008)