home
   Thứ năm, 18/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

PHÒNG BAN SỞ >> Phòng KH-CNTT >> Ngay Hoi CNTT

KẾT QUẢ CHẤM WEBSITE DỰ THI CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC

Cập nhật lúc 23h38, ngày 22/03/2009


NGÀY HÔI CNTT LẦN THỨ NHẤT NGÀNH GD&ĐT THỦ ĐÔ NĂM HỌC 2008-2009

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ WEBSITE DỰ THI ĐẠT GIẢI THƯỞNG

 

TT

Tên Trường

§Þa chØ website

Ngưêi qu¶n trÞ

Đạt Giải

1. 

Estih

www.estih.edu.vn

TrÇn Quang Tïng

Nhất

2. 

PGD Tây Hồ

www.tayho.edu.vn

Hoàng Văn Sơn

Nhất

3. 

THPT Nguyễn Gia Thiều

www.thpt-nguyengiathieu-hanoi.edu.vn

§Æng §×nh §¹i

Nhất

4. 

THCS Nguyễn Du

www.thcs-nguyendu-hanoi.edu.vn

Đào Thu Trang

Nhất

5. 

TH Cát Linh

www.catlinhschool.edu.vn

§ç Quang Hîp

Nhất

6. 

Mẫu giáo Chim Non

www.maugiaochimnon.edu.vn

Bïi ThÞ Kim Xu©n

Nhất

7. 

TH xây dựng

www.thxaydung.com

§µo Xu©n Thu

Nhì

8. 

PGD Chương Mỹ

www.pgdchuongmy.edu.vn

TrÞnh §¨ng Hiªn

Nhì

9. 

THPT Việt Úc

www.vashanoi.edu.vn

ThÇy ChiÕn

Nhì

10. 

THPTBC Nguyễn Tất Thành

www.ntt.hnue.edu.vn

Nhì

11. 

THPT Tây Hồ

www.thpt-tayho-hanoi.edu.vn

§ç Kim Hång

Nhì

12. 

THCS Thăng Long

www.thanglongbadinh.edu.vn

NguyÔn Thanh Hµ

Nhì

13. 

TH Chương Dương

www.tieuhocchuongduong.com

Bùi Văn Hải

Nhì

14. 

TH Tứ Hiệp

www.thtuhiep.vn

Nguyễn Thị Thành

Nhì

15. 

PGD Long Biên

www.longbien.edu.net

Ba

16. 

PGD Hai Bà Trưng

www.haibatrung.edu.vn

Ph¹m Ngäc Hïng

Ba

17. 

THPT Trần Hưng Đạo

www.thpt-tranhungdao-hanoi.edu.vn

Phòng hành chính04-38542261

Ba

18. 

THPT Xuân Đỉnh

www.thptxuandinh-hanoi.edu.vn

NguyÔn V¨n Cao

Ba

19. 

THCS Trưng Vương

http://www.trungvuong.edu.vn

§µm HiÕu ChiÕn438254182

Ba

20. 

THCS Hữu Hòa

www.thcshuuhoa.vn

Phạm Thị Dung

Ba

21. 

TH Bê tông

www.giaovien.net/details/truong-tieu-hoc-be-tong-xuan-mai

Lê Trung Hưng

Ba

22. 

PGD Mỹ Đức

www.myduc.edu.vn

Hoµng TuÊn Anh

KK

23. 

THPT Yên Hòa

www.thpt-yenhoa-hanoi.edu.vn

Nghiªm V¨n B×nh

KK

24. 

THPT Bình Minh

www.binhminh.edu.vn

NguyÔn H÷u Kh¸ng

KK

25. 

THCS Lê Ngọc Hân

http://violet.vn/thcs-lengochan-hanoi/

Ph¹m Ngäc HuÖ

KK

26. 

TH Đền Lừ

www.denlu.net

Chu kim Thoa

KK

27. 

MN việt triều

www.viettrieu.edu.vn

Hoµng B¶o Ngäc

KK

 

<Quay lại>In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
DANH SÁCH ĐẠT GIẢI PHẦN THI KỸ NĂNG CNTT CHO NHÂN VIÊN(22/03/2009)
DANH SÁCH ĐẠT GIẢI PHẦN THI KỸ NĂNG CNTT DÀNH CHO GIÁO VIÊN(22/03/2009)
KẾT QUẢ ĐẠT GIẢI PHẦN THI THƯ VIỆN HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ(22/03/2009)