home
   Thứ bẩy, 20/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC >> Công văn

Huong dan bao cao hoat dong UBKT-CDCS nam hoc 2008-2009
Huong dan bao cao hoat dong UBKT-CDCS nam hoc 2008-2009

Cập nhật lúc 16h34, ngày 14/05/2009

De nghi cac d/c Chu tich CD, UBKT cong doan don vi truc thuoc gui bao cao theo mau ve CDGD Ha Noi (87 pho Tho Nhuom) cham nhat 20/5/2009

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Số : 165 /CĐGD

V/v : Báo cáo công tác UBKT CĐ

năm học 2008 - 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcHà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban kiểm tra công đoàn

Các đơn vị trực thuộc

Để chuẩn bị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2008 – 2009 của công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và báo cáo với Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố; Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Hà Nội đề nghị Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra năm học 2008 – 2009 theo hướng dẫn gửi kèm và gửi báo cáo về Uỷ ban kiểm tra công đoàn Giáo dục Hà Nội (87 phố Thợ Nhuộm - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) trước ngày 20/5/2009.

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN KIỂM TRA CĐGD HN

- Như trên CHỦ NHIỆM

- Lưu VP ( Đã ký)

 

Lê Thị Nga

 

HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO CÔNG TÁC UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2008 – 2009

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ:

- Tổng số đoàn viên:

- Số công đoàn bộ phận:

- Số tổ công đoàn:

- Số Uỷ viên UBKT CĐ: ………. Trong đó: nữ ……. Người

- Số Uỷ viên BCH tham gia UBKT CĐ:

- Số Uỷ viên UBKT CĐ tham gia lần đầu:

- Số Uỷ viên UBKT CĐ có biến động, thay đổi (báo cáo cụ thể):

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBKT CĐ

1.Giúp BCH kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN, thực hiện 4 chương trình hoạt động công đoàn và kế hoạch công tác năm học 2008 – 2009

- Số cuộc kiểm tra đồng cấp:

- Số cuộc kiểm tra CĐ bộ phận, tổ CĐ:

2. Kiểm tra CĐ cùng cấp (CĐCS) và cấp dưới (CĐ bộ phận, tổ CĐ) khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của CĐ

- Số cá nhân, tập thể vi phạm:

- Tổng số cuộc kiểm tra:

- Nội dung vi phạm:

- Kết quả giải quyết vi phạm:

3. Kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn

- Tổng số cuộc CĐCS tự kiểm tra đồng cấp:

- Tổng số cuộc CĐCS kiểm tra CĐ bộ phận, tổ CĐ:

- Tổng số kinh phí truy thu qua kiểm tra.

Trong đó: + Kinh phí CĐ =

+ Đoàn phí CĐ =

4. Giúp BCH giải quyết các khiếu nại, tố thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ, tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBGV – CNV

a. Tổng số đơn khiếu nại:

- Trong đó: + Đơn nhận trực tiếp:

+ Đơn các cấp chuyển đến:

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ:

+ Đơn tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước, tổ chức khác:

- Nội dung đơn, biện pháp giải quyết:

 

b. Tổng số đơn tố cáo:

- Trong đó: + Đơn nhận trực tiếp:

+ Đơn các cấp chuyển đến:

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ:

+ Đơn tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước, tổ chức khác:

- Nội dung đơn, biện pháp giải quyết:

 

c. Số đơn tồn đọng chưa giải quyết và tham gia giải quyết; lý do:

5. Tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ CĐ làm công tác kiểm tra

- Số người tham gia tập huấn do CĐ cấp trên tổ chức:

- Số người được hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra tại CĐCS:

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Nêu rõ nội dung kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐVN, kiểm tra quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại trong việc tổ chức thực hiện Điều lệ CĐVN; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nghị quyết và quy định của Công đoàn cấp trên.

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại trong công tác quản lý tài chính, tài sản của CĐ.

- Những kiến nghị với công đoàn cấp trên.

TM. UỶ BAN KIỂM TRA CĐ ……………

CHỦ NHIỆM

(Ký tên, đóng dấu)In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Lich khao sat hoat dong cong doan(12/05/2009)
Thong bao thay doi Lich khao sat hoat dong Cong doan NH 2008-2009(12/05/2009)