home
   Thứ sáu, 19/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

PHÒNG BAN SỞ >> Phòng GD Mầm non >> Công văn chỉ đạo

Công văn đôn đốc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2009 -2010

Cập nhật lúc 10h03, ngày 16/09/2009


UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 9046/SGD&ĐT- GDMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2009

V/v: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Kính gửi:

Phòng Giáo dục & Đào tạo các quận, huyện, thị xã

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của cấp học mầm non và đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Sở Giáo dục & Đào tạo đề nghị các phòng GD&ĐT hướng dẫn, chỉ đạo các trường mầm non thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và thực trạng các trường mầm non:

+ Đầu năm học khảo sát đánh giá thực trạng theo 5 tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; xác định các tiêu chuẩn đã đạt và chưa đạt để có kế hoạch phấn đấu xây dựng.

+ Căn cứ kết quả đánh giá thực trạng, tham mưu vói chính quyền địa phương, bàn biện pháp giải quyết và xác định thời gian đạt chuẩn để đăng ký.

+ Cuối năm học đánh giá kết quả đạt được và xác định các mặt còn yếu để có biện pháp khắc phục.

- Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá, dự kiến năm đăng ký đạt chuẩn quốc gia của các trường; đồng thời xây dựng kế hoạch tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã tạo điều kiện đầu tư xây dựng, phấn đấu đạt chỉ tiêu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Thời gian đăng kí trường mầm non đạt chuẩn quốc gia xác định từ năm 2010 đến 2015

- Đối với các trường mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia đủ 5 năm ( theo danh sách gửi kèm ) tự đánh giá theo QĐ 36 của Bộ GD&ĐT, đạt ở mức độ nào thì làm hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền để được kiểm tra công nhận lại ở mức độ đó.

- Toàn Thành phố hiện còn 13 trường đã đăng kí đạt chuẩn quốc gia năm 2009, đề nghị các phòng GD&ĐT khẩn trương chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận.

Lưu ý: 5 biểu mẫu (đã gửi tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010) tổng hợp vào 2 kỳ gửi phòng GDMN Sở GD&ĐT, đầu năm học trước ngày 25 / 9/2009, cuối năm học trước ngày 20/5/2010.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Giám đốc để BC

- PGĐ phụ trách để BC

- Lưu VP, GDMN

TL GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

Đã kí

Nguyễn Thị Lan Hương

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

GIAI ĐOẠN 2002 -2005

CẦN ĐỀ NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON QUỐC GIA THÀNH PHỐ CÔNG NHẬN LẠI NĂM 2009

Số TT

Tên trường mầm non

Tên quận, huyện, thị xã

Tháng năm được công nhận

Thời gian đạt chuẩn quốc gia tính đến tháng 9/2009

1

BC Minh Khai

Hoài Đức

.5/2004

5 năm 3 tháng

2

BC Châu Can

Phú Xuyên

.11/2004

4 năm 10 tháng

3

BC Yên Sở

Hoàng Mai

.11/2002

7 năm 10 tháng

4

MG Tương Mai

 

.6/2003

6 năm 2 tháng

5

MN Sao Mai

Đông Anh

.11/2002

6 năm 10 tháng

6

MN BC Kim Chung

 

.2/2004

5 năm 6 tháng

7

MN BC Phù Đổng

Gia Lâm

.2/2003

6 năm 6 tháng

8

MN BC Việt Bun

Hai Bà Trng

.3/2003

6 năm 5 tháng

9

MN Quảng An

Tây Hồ

.6/2003

6 năm 2 tháng

10

MN Xuân La

 

.6/2003

6 năm 2 tháng

11

MN Họa Mi

 

.11/2003

5 năm 10 tháng

12

MN Thanh Xuân Bắc

Thanh Xuân

.2/2004

5 năm 6 tháng

13

MN Công ty 20

 

.12/2004

4 năm 9 tháng

14

MNTT Minh Hải

Đống Đa

.8/2004

5 nămIn Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CẤP HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2009 -2010(09/09/2009)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2009 - 2010(01/09/2009)
Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010(05/08/2009)
Hướng dẫn hoạt động hè 2009- Cấp học mầm non Thành phố Hà Nội(13/05/2009)
Hướng dẫn Liên hoan "Bé với an toàn giao thông và bảo vệ môi trường" của cấp học mầm non Thành phố Hà Nội(04/05/2009)
Dự kiến chuẩn phát triển của trẻ 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định(05/02/2009)
UBND Thành phố Hà Nội cho phép tạm chi hỗ trợ cho Cán bộ QL, GV các trường Mâm non chưa được chuyển đổi mô hình từ bán công sang công lập(23/01/2009)
Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên xây dựng thực đơn giỏi Cấp học mầm non Hà Nội, năm học 2008- 2009(10/12/2008)
Công văn về thực hiện Quy chế Nuôi dạy trẻ trong các trường mầm non Hà Nội(02/12/2008)
Hướng dẫn thực hiện khắc phục tình trạng sau úng ngập trong các trường mầm non Hà Nội(07/11/2008)