home
   Thứ sáu, 19/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

THÔNG TIN NỘI BỘ >> Công văn chỉ đạo

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN NĂM HỌC 2010-2011

Cập nhật lúc 15h45, ngày 18/10/2010


UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

Số: 8512/KH-SGD&ĐT                                           Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

                                                         KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Phòng chống tai nạn thương tích,
xây dựng trường học an toàn năm học 2010- 2011


Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/6/2010 của UBND Thành phố về Phòng chống tai nạn, thương tích tại trên địa bàn Thành phố năm 2010, Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, từ đó có sự thay đổi về hành vi, nếp sống phù hợp để hạn chế những tai nạn thương tích (TNTT); chú trọng nội dung phòng chống tai nạn giao thông, bạo lực, đuối nước nhằm giảm tối đa tỷ lệ TNTT trong và ngoài trường học.

- Xây dựng và công nhận trường học an toàn, phòng chống TNTT tại các đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường công tác tuyên truyền PC TNTT; 100% học sinh trên địa bàn Thành phố được tuyên truyền về PC TNTT, xây dựng trường học an toàn.

- Đảm bảo 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác PC TNTT tại các đơn vị, trường học được tập huấn về kiến thức và kỹ năng phòng, chống TNTT. Giảm tỷ lệ tai nạn thương tích trong học đường. Triển khai, kiểm tra công nhận đơn vị, trường học phòng chống TNTT, xây dựng trường học an toàn.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng điều hành, năng lực chỉ đạo triển khai hoạt động PC TNTT của Ban chỉ đạo các cấp.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động PCTNTT năm học 2010-2011; Báo cáo kết quả về thường trực Ban chỉ đạo Thành phố.

- Chỉ đạo triển khai các văn bản theo quy định có nội dung liên quan tới công tác phòng chống TNTT, xây dựng trường học an toàn.

- Phối hợp triển khai công tác PC TNTT với công tác giáo dục đạo đức học sinh.

- Chỉ đạo việc biên soạn, cung cấp tài liệu, sách, báo, tranh, ảnh… phục vụ cho công tác tập huấn, tuyên truyền và giáo dục.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức giao lưu PC TNTT từ cấp cơ sở đến Thành phố ở một số ngành học, cấp học.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống TNTT.

- Cập nhật, theo dõi các TNTT xảy ra, kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong toàn Ngành.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục qua các phương tiện truyền thông đại chúng, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi…; chú trọng tuyên truyền trực tiếp qua các phương tiện truyền thông của trường, qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội… nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tăng cường tuyên truyền PC TNTT trong các đợt trọng điểm: Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ, tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, tháng hành động vì trẻ em, ngày Sức khoẻ thế giới…

- Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống TNTT, xây dựng trường học an toàn vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường học.

- Phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, công an, gia đình, các cơ quan thông tin, truyền thông và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh kỹ năng PC TNTT, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu PC TNTT nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, khắc phục và hạn chế các TNTT có thể xảy ra.

3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn

Tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách PC TNTT; Tiếp tục tập trung triển khai một số chuyên đề:

- Giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, chống xâm phạm nhân phẩm và thân thể học sinh.

- Tổ chức thí điểm dạy bơi cho học sinh trong trường phổ thông.

- Bồi dưỡng cho giáo viên mầm non, tiểu học về phương pháp, kiến thức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ; Triển khai giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

- Tổ chức tuyên truyền, GD phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường.

- Tư vấn tâm lý cho học sinh, giáo dục học sinh sống thân thiện, hoà nhập với cộng đồng; ngăn ngừa những suy nghĩ tiêu cực, hành vi bột phát, quá khích, trầm cảm… dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

- Giáo dục an toàn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh công tác chống ùn tắc giao thông trước cổng trường; phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; phòng chống đuối nước, cháy nổ, điện giật.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Giáo dục học sinh các kỹ năng phũng chống, bảo vệ ứng phú với những tỡnh huống bất thường do thiên tai gây ra (úng ngập, sét đánh, lở đất…). Cung cấp kịp thời cho cỏn bộ, giỏo viờn, nhõn viờn, học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phũng, chống một số tai nạn thường gặp do thiên tai như: đuối nước, điện giật…; đặc biệt quan tâm phòng chống các loại dịch bệnh sau thiên tai.

- Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong công tác thực hành, thực tập sư phạm.

- Phối hợp với cơ quan y tế, hướng dẫn sơ cấp cứu một số TNTT thường gặp trong nhà trường.

4. Công tác khảo sát, khắc phục các nguy cơ gây TNTT và xử lý khi TNTT xảy ra

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan: công an, y tế, xây dựng… tham mưu với chính quyền về công tác khảo sát nguy cơ tai nạn thương tích trong và ngoài nhà trường; phân tích, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến các TNTT. Từ đó bổ sung những biện pháp phòng, chống TNTT có hiệu quả.

- Chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục các nguy cơ gây TNTT, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong nhà trường; Chủ động xây dựng phương án thoát hiểm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi xảy ra thiên tai, hoả hoạn …; xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định khi có TNTT.

- Hoàn thiện, củng cố phòng y tế nhà trường với nhân lực cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc cấp cứu theo quy định để cấp cứu kịp thời khi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bị TNTT.

- Tham mưu với chính quyền địa phương chỉ đạo việc giải toả các hàng quán trước cổng trường; đối với các trường có tổ chức căng tin (ăn uống, giải khát), hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với địa phương giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường; có biện pháp quản lý, giáo dục phòng tai nạn giao thông.

5. Công tác kiểm tra, đánh giá

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất, vật liệu cháy nổ, hung khí... tại các trường học nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ gây TNTT.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống TNTT của Bộ GD&ĐT.

- Thành lập các đoàn kiểm tra của Sở, tổ chức kiểm tra việc triển khai kế hoạch phòng chống TNTT tại các đơn vị, trường học.

6. Chế độ thông tin, báo cáo, thống kê

- Duy trì thu thập số liệu về tình hình TNTT trong các đơn vị, trường học toàn Thành phố.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: 6 tháng, 12 tháng (vào tuần cuối kỳ báo cáo) theo phân cấp quản lý để Ban chỉ đạo ngành tổng hợp, báo cáo Thành phố;

- Trường hợp xảy ra các sự cố bất thường, các đơn vị phải có báo cáo nhanh gửi về thường trực Ban chỉ đạo PC TNTT của Sở GD&ĐT (Văn phòng Sở, số 81 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT: 39411887/FAX: 39423985 /Địa chỉ Email: vanphongso@hanoiedu.vn) và phòng chuyên môn phụ trách ngành học, cấp học.

- Các đơn vị, trường học không thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo; đặc biệt trong trường hợp xảy ra TNTT có liên quan đến đơn vị, trường học nếu báo cáo chậm sau 3 ngày sẽ tính vào thi đua cuối năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã; các đơn vị, trường học trực thuộc đưa nội dung phòng chống TNTT, xây dựng trường học an toàn vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị; đưa nội dung tiêu chuẩn xây dựng trường học an toàn, phòng chống TNTT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua về công tác y tế trường học.

1. Sở GD&ĐT Hà Nội:

- BCĐ phòng chống TNTT của Ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống TNTT, trường học an toàn tới các cấp học, ngành học và phân công trách nhiệm tới từng phòng, ban của Sở, cụ thể:

+ Văn phòng Sở: Bộ phận thường trực của BCĐ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, xây dựng kế hoạch phòng chống TNTT của Ngành; tổ chức tuyên truyền (làm phóng sự, viết bài tuyên truyền) về công tác phòng chống TNTT trên các phương tiện thông tin đại chúng (qua các báo, đài truyền hình, tạp chí GDTD) của thành phố và ngành; chịu trách nhiệm in, phát hành tài liệu có nội dung về PC TNTT tới các đơn vị, trường học.

+ Các phòng chuyên môn phối hợp tổ chức tập huấn cho các đơn vị, trường học về công tác PC TNTT. Tập trung triển khai các chuyên đề về phòng chống TNTT theo yêu cầu của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo triển khai lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng chống TNTT với công tác y tế học đường, giáo dục đạo đức và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

+ Phòng Công tác HSSV chủ động phối hợp chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, PC TNTT gắn với việc triển khai xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và công tác y tế học đường. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tự đánh giá trường học an toàn theo Quy định đã ban hành kèm theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; có kế hoạch triển khai kiểm tra, đánh giá công nhận trường học an toàn, phòng chống TNTT. Tập trung xây dựng kế hoạch thí điểm dạy bơi cho học sinh trong trường phổ thông và tổ chức tập huấn phòng chống đuối nước.

+ Phòng KH-TC: tổng hợp và thanh quyết toán kinh phí về công tác phòng chống TNTT; đôn đốc các phòng, ban hoàn thành quyết toán kinh phí đúng thời hạn. Chủ động giám sát, kiểm tra về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn trong các đơn vị, trường học.

+ Ban QLDA có trách nhiệm phối hợp với phòng KH-TC và các phòng chuyên môn kiểm tra an toàn về CSVC trong các trường trực thuộc; Đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình thi công trong các đơn vị, trường học.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của BCĐ Thành phố và Bộ GD&ĐT.

2. Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã:

- Tiếp tục kiện toàn BCĐ, xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống TNTT, xây dựng trường học an toàn của đơn vị theo năm học.

- Tham mưu với các cấp chính quyền có kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn đăng ký, tự đánh giá trường học an toàn và lập danh sách gửi về Sở trước ngày 25/4/2011. Tổ chức kiểm tra công nhận theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GD&ĐT - Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động chuyên đề về PC TNTT; phối hợp với TT Y tế dự phòng hướng dẫn sơ cấp cứu một số TNTT thường gặp trong nhà trường.

- Theo dõi và tổ chức kiểm tra, khảo sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về Sở GD&ĐT.

3. Các đơn vị, trường học:

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống TNTT, XD trường học an toàn của năm học.

- Lồng ghép nội dung giáo dục PC TNTT, xây dựng trường học an toàn vào chương trình chính khoá; tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tập trung vào các chuyên đề về phòng chống TNTT trong trường học; hướng dẫn sơ cấp cứu một số TNTT thường gặp ở lứa tuổi học đường.

- Triển khai công tác phòng chống TNTT đến Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường- gia đình- học sinh về công tác PC TNTT, xây dựng trường học an toàn; vệ sinh ATTP.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nguy cơ gây TNTT trong trường học và đề xuất kiến nghị với cấp trên; chủ động có giải pháp khắc phục, phòng ngừa; có biện pháp can thiệp trực tiếp vào những nơi có thể xảy ra TNTT, bảo đảm an toàn nơi tập thể dục, thể thao, nơi thực hành, thực tập...

- Tự đánh giá trường học an toàn theo Quy định đã ban hành kèm theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GD&ĐT. Hồ sơ đề nghị công nhận trường học an toàn gửi về Sở hoặc phòng GD&ĐT theo phân cấp quản lý để thẩm định. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 25/4/2011.

- Tiếp tục củng cố, xây dựng phòng y tế nhà trường với các trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu, cơ số thuốc theo quy định; Tổ chức tốt hoạt động y tế học đường; Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Sở GD&ĐT hoặc phòng GD&ĐT theo quy định.

Các phòng, ban Sở GD&ĐT; phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;
- BCĐ PC TNTT TP;
- BGĐ Sở;
- BCĐ PC TNTT của ngành;
- Các phòng, ban liên quan của Sở;
- PGD&ĐT các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT,VP.

 

                KT. GIÁM ĐỐC
               PHÓ GIÁM ĐỐC

                    (Đã ký)

 

            Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

 

 

 

 

 

 

 In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
CÔNG VĂN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT(03/04/2009)
Kế hoạc tổ chức thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túy cho học sinh THCS năm học 2008 - 2009(14/01/2009)
QUYẾT ĐỊNH:Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Trang tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trên Internet(06/01/2009)
Quy chế mới về trường mầm non đạt chuẩn(17/07/2008)
Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (Thông tư Số: 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005)(10/03/2008)
QUYẾT ĐỊNH 132 của UBND TP HN ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội(01/12/2007)
Hướng dẫn Công tác ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin năm học 2007-2008(18/10/2007)
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2007- 2008(18/10/2007)
Hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học năm học 2007- 2008(18/10/2007)
Quản lý, giáo dục học sinh về Internet, GameOnline trong trường học(02/10/2007)