home
   Thứ bẩy, 20/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC >> Danh hiệu Thư viện

Mẫu đăng ký danh hiệu thư viện năm học 2011-2012

Cập nhật lúc 11h13, ngày 23/09/2011


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BM 751-11/KHCN

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THƯ VIỆN

NĂM HỌC ………..

 

Kính gửi: …………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo Quyết định 01/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/1/2003 của Bộ giáo dục và Đào tạo, đối chiếu vớihoạt động thực tế của thư viện nhà trường, trường ……………………… tựđánh giá những nội dung cơ bản trong hoạt động thư viện của nhà trường theo 5 tiêu chuẩn như sau:

1. Về sách báo, tranh ảnh bản đồ, băng đĩa giáo khoa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về nghiệp vụ thư viện:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức hoạt động:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Về lãnh đạo, quản lí thư viện

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nhà trường đăng kí danh hiệu Thư viện…………………………………

năm học ……………..

Ngày…..tháng……năm…….

Hiệu trưởng (kíý, đóng dấu)

 

SỞ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI PHÒNG GIÁO DỤC …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BM 751-12/KHCN

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ DANH HIỆU THƯ VIỆN

NĂM HỌC ………..

 

Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

Sau khi chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu kỹ và rà soát 5 tiêu chuẩnhoạt động thư viện trường phổ thông theo Quyết định 01/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/1/2003, dựa trên tình hình thực tế và bản đăng kíý danh hiệu thư viện của các đơn vị trực thuộc Phòng, Phòng Giáo dục………….. xin gửi danh sách tổng hợp các đơn vị đăng kýí danh hiệu thư viện trường học năm học………. như sau:

 

TT

Tên trường

Đăng ký danh hiệu TV

Trường mới đề nghị

Đạt chuẩn

Tiên tiến

Xuất sắc

1.      

 

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

Tổng cộng:……………..trường. Trong đó có…………….thư viện trường học mới đề nghị.

Ngày……..tháng…….năm…….

Trưởng phòng giáo dục

( Kíý, đóng dấu)

 

 

Tải tệp đính kèm tại đây:


In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Một số hình ảnh của Hội thi Cán bộ thư viện giỏi trường THPT, TCCN cấp Thành phố năm học 2010-2011(24/03/2011)
Quyết đinh công nhận danh hiệu thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2009-2010(03/11/2010)
CÔNG NHẬN DANH HIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2006-2007(12/11/2007)