home
   Thứ năm, 18/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

THÔNG BÁO

Hướng dẫn tuyển sinh Mầm non, Lớp 1, Lớp 6

Cập nhật lúc 10h31, ngày 07/05/2012


UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 4229/SGD&ĐT-QLT

V/v: Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6

năm học2012-2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

 

 

Kính gửi:

-Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;

-Các phòng giáo dục và đào tạo;

-Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thông giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 802/UBND-VHKG ngày 07/01//2012 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2012-2013.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội hướng dẫn Uỷ ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã; các phòng GD&ĐT; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2012-2013 như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học.

2. Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, phấn đấu giảm sĩ số học sinh/lớp, giảm số học sinh trái tuyến.

3. Tăng số HS được học 2 buổi/ngày.

4.Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

 

 

B. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6

I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được phân công; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường, các trường chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2012-2013, báo cáo phòng GD&ĐT.

2. Đối với các phòng giáo dục và đào tạo

Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2012-2013 của quận, huyện, thị xã theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt và tổ chức thực hiện.

a) Các căn cứđể xây dựng kế hoạch tuyển sinh:

- Dự thảo kế hoạch tuyển sinh của các trường;

-Số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn;

- Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên của từng trường, chỉ tiêu (số lớp, số HS/lớp, số lớp được học 2 buổi/ngày) phải phù hợp với số phòng học của trường, trong đó phải dành ưu tiên cho các phòng chức năng và phòng học 2 buổi/ngày;

-Mức phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 32%, mẫu giáo đạt 90%, 65% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hoà nhập, ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập 1 năm trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Thực hiện phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, đảm bảo100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6; thu hútít nhất 70% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào học lớp 1 và 100% trẻ khuyết tật hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

-Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và chương trình kiên cố hoá trường học của Thành phố;

-Quy mô nhà trường: giảm dần quy mô của các trường có số lớp quá lớn (vượt quá quy định của Điều lệ nhà trường) nhằm đáp ứng xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đối với những trường có quy mô quá lớn phòng GD&ĐT cần tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã có phương án tách trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;

-Đầu tư xây dựng trường đối với các khu đô thị mới, cần quan tâm tới con em của các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện cho HS dân tộc, con em các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào các trường công lập. Đối với các khu đô thị mới chưa có trường, phòng GD&ĐT báo cáo UBND quận, huyện, thị xã có biện pháp giải quyết chỗ học cho HS và thúc đẩy việc xây thêm trường mới theo quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn.

b) Nội dung kế hoạch tuyển sinh bao gồm: phân chia địa bàn tuyển sinh; chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng trường; quy định về số HS trên một lớp, số lớp của từng trường; chuẩn bị đội ngũ giáo viên và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị vàtổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, thực hiện Quy chế công khai tại các cơ sở giáo dục và chế độ thông tin báo cáo.

II. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6

1. Tuyển sinh vào các trường mầm non

a) Các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

b) Các trường phối hợp với UBND phường, xã, thị trấn trong công tác tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố, thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

c) Về số trẻ trong một lớp thực hiện theo quy định điều 13 Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5 m2 cho một cháu. Các trường mầm non trực thuộc Sở GD&ĐT tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu và kế hoạch Sở giao.

d) Hồ sơ:

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh(kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường, xã, thị trấn;

e) Các trường mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy chương trình lớp 1 cho trẻ.

2. Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

a) Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

b) Địa bàn tuyển sinh: theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho các trường.

c) Đối tượng dự tuyển vào lớp 6: những HS đã hoàn thành chương trình tiểu học.

d) Độ tuổi:

-Lớp 1: trẻ 6 tuổi (sinh năm 2006); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

- Lớp 6:

+ Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2001);

+ Những trường hợp đặc biệt:

* Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học;

* HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

+ HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

e) Hồ sơ

- Lớp 1:

+ Đơn xin học (theo mẫu);

+ Bản sao giấy khai sinh(kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường, xã, thị trấn;

- Lớp 6:

+ Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu);

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp HS bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn;

+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

g) Tuỳ theo tình hình thực tế ở một số địa phương, phòng GD&ĐT có thểchỉ đạo cho phép chuyển toàn bộ hồ sơ của những HS đã hoàn thành chương trình tiểu học từcác trường tiểu học sang trường THCS trên cùng địabàn để tạo thuận lợi cho HStrong việc nộp hồ sơ vào lớp 6..

h) Tuyển sinh vào các trường ngoài công lập:

- Các trường có thể tuyển HS trên địa bàn và HS từ các địa bàn khác có nguyện vọng vào học tại trường;

- Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, phòng GD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường;

- Các trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của HS, cha mẹ HS trước khi làm thủ tục nhập học cho HS

4. Tuyển sinh vào các trường trực thuộc Sở GD&ĐT

a) Các trường mầm non gồm: trường Mầm non B Hà Nội, trường Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị.

b) Các trường chuyên biệt:

- Trường tiểu học Bình Minh: tuyển vào lớp 1 những HS có tật về trí não (thiểu năng trí tuệ) trên địa bàn Hà Nội.

- Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: tuyển vào lớp 1, lớp 6 những HS khiếm thị (không kèm các tật khác) bao gồm trẻ mù hoàn toàn, trẻ nhìn kém (thị lực có kính dưới 3/10) trên địa bàn Hà Nội.

- Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn: tuyển vào mẫu giáo (từ 3 – 5 tuổi), lớp 1 và lớp 6 những HS khiếm thính trên địa bàn Hà Nội.

- Các trường trên đây thực hiện tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch Sở giao. Ngoài HS khuyết tật, việc tuyển HS hoà nhập phải ưu tiên tuyển HS trên địa bàn nơi trường đóng. Các trường phải có kế hoạch và biện pháp tổ chức, tuyên truyền vận động để vận động HS khuyết tật đến trường.

c) Tuyển sinh vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

5. Thời gian tuyển sinh

Các trường mầm non, tiểu học và THCS bắt đầu tuyển sinh từ ngày 02/7/2012 đến ngày 16/7/2012, tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định. Sau ngày 16/7/2012, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/7/2012 đến ngày 20/7/2012.

C. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

I. SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Ban hành văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2012-2013.

2. Tổ chức hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh cho các phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THCS.

3. Tổ chức làm việc với các phòng GD&ĐT về kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đảm bảo thực hiện mục đích, yêu cầu đặt ra. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các quận, huyện, thị xã.

4. Kiểm tra công tác tuyển sinh, kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai tại các trường mầm non, tiểu học và THCS của các quận, huyện, thị xã.

5. Đánh giá công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để xếp loại thi đua các trường và các phòng GD&ĐT.

II. CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Chỉ đạo và tổ chức việc phối hợp giữa UBND các phường, xã, thị trấn với các trường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ, số học sinh đến trường với tỷ lệ cao nhất.

2. Báo cáo Sở GD&ĐT về kế hoạch tuyển sinh đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

3. Triển khai kế hoạch tuyển sinh đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho Hiệu trưởngcác trường trên địa bàn.

4. Trưởng phòng GD&ĐT ký Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường trên địa bàn phụ trách.

5. Phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn công bố công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ HS biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho HS tại các trường.

6. Chỉ đạo các trường trên địa bàn tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

7. Tiếp tục nghiên cứu và báo cáo UBND quận, huyện, thị xã về luân chuyển cán bộ, giáo viên, xây dựng thêm trường và phòng học (đối với những địa phương chưa đủ phòng học theo quy định), tăng cường cơ sở vật chất cho những trường khó khăn để điều hoà chất lượng, nâng cao độ đồng đều giữa các trường. Phòng GD&ĐT phải có biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

8. Đánh giá công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để xếp loại thi đua các trường.

9. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về tuyển sinh trong đó có việc tổ chức dạy trước chương trình lớp ở các cơ sở giáo dục.

III. CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Chủ động phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2012-2013 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT.

2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

3. Mỗi trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

4. Tổ chức tuyển sinh:

a) Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tinvề cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

b) Trong suốt thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

5. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh lãnh đạo nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

6. Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường, xã, thị trấn và phòng GD&ĐT.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các phòng GD&ĐT báo cáo về Sở (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:

- Từ ngày 22/5/2012 đến ngày 25/5/2012: Họp tại Sở GD&ĐT để thông qua kế hoạch tuyển sinh của quận, huyện, thị xã.

- Ngày 24/7/2012: nộp Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh.

- Ngày 30/7/2012: nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

 

Trên đây là hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2012-2013 của Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các trường mầm non, tiểu học, THCS nghiên cứu kỹ văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, các trường cần báo cáo ngay về cơ quan quản lý theo phân cấp để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND thành phố (để báo cáo);

- Ban Giám đốc;

- Các phòng, ban Sở (để phối hợp);

- Lưu: VT, QLT&KĐ.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

( Đã ký )

 

Nguyễn Hữu Độ

 

 

 

 

Tải về nội dung công văn


In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Hướng dẫn xét tốt nghiệp Trung học cơ sở(07/05/2012)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Tuần từ: 07/5 - 12/5/2012)(06/05/2012)
Lịch duyệt Biên chế năm học 2012 - 2013 các đơn vị công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội (Đợt 3)(06/05/2012)
THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT LẦN THỨ 12 NĂM 2012 THÀNH PHỐ HÀ NỘI(04/05/2012)
ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ(04/05/2012)
GIẤY MỜI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI KỲ HỌP LẦN THỨ 17 NHIỆM KỲ 2008-2013(04/05/2012)
Thông báo Lịch duyệt biên chế đợt 2 năm học 2012-2013 của các đơn vị công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội(03/05/2012)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Tuần từ: 30/4 - 05/5/2012)(01/05/2012)
Công văn về việc Đề xuất mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2012-2013(29/04/2012)
Công văn Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi Thủ đô năm học 2011-2012(27/04/2012)